28. april 2010

Behandling

Clairvoyance
Clairvoyance kan med stor fordel anvendes som psykologisk værktøj til at konstatere, hvor problemer ligger, stammer fra og hvordan de kan løses.

Clairvoyance er et fransk ord og betyder “klarsyn”. Det er et udtryk for en særlig følsomhed for de vibrationer, vi mennesker udsender. Disse vibrationer indeholder informationer om vort følelsesliv, og kan opfanges af mennesker med særlige indfølingsevner.

Du kan gøre brug af mine stærkt udviklede clairvoyante sanser, der har adgang til informationer, der ikke er fysisk håndgribelige, og du kan bruge mig som clairvoyant rådgiver.

Clairvoyance er personligt rettet, alt afhænger af den enkelte persons situation og problemstilling og benyttes oftest, når man ikke selv kan håndtere sin psykiske situation og tilstand. Når tingene er gået i hårdknude.

Du kan også få besked om parforhold, jobsituation og familieforhold, i alle mulige afskygninger, men aldrig om død eller ulykke.

Vi bærer selv hele ansvaret for vort liv på jorden og får konstant præsenteret muligheder, men vi må selv træffe vore valg. Vi må så at sige selv stå til regnskab for vore egne handlinger. Du kan derfor ikke bruge clairvoyance til at give dig en facitliste over de opgaver, du har her i livet.

Jeg er clairvoyant rådgiver og formidler, men du træffer selv valget, om du vil følge denne rådgivning eller ej. Vi lærer og udvikler os mest i de svære perioder i livet. Se derfor de svære tider som en udviklingsproces.

Clairvoyance er ikke personlig terapi eller samtaleterapi. Man kan derfor ikke erstatte anden form for nødvendig terapi med clairvoyance. Men man kan med stor fordel kombinere dette. Clairvoyancen kan nemlig hurtigt og effektivt klarlægge den psykologiske problemstilling, som det ofte kan vare måneder, måske år, at få klarlagt ved sædvanlige terapeutiske metoder.

Healing
Ordet healing betyder ” helbredelse”.

Healing er en hjælp til at slippe gamle følelses- og tankemønstre, der ikke længere er gavnlige for os, og begrænser os i vores daglige liv.

Ved denne genopretning af balancen bliver vi bedre i stand til at leve et harmonisk liv med fred, lys og livsglæde.

Healing er også gavnligt ved fysiske symptomer som smerter i kroppen, søvnløshed, misbrugsproblemer og vægttab.

Alt er energi, og enhver form for energi har forskellige strukturopbygninger og vibrationsniveau. En healer er en person, der skaber kanal for energi.

Healerens egen udvikling er et vigtigt element. En healer skal for det første kunne være i stand til at møde mennesket, hvor det er både fysisk og sin udvikling.

Samtidig skal healeren kunne være i stand til at sanse de forskellige energier, mennesket er under  påvirkning af.

Healeren bærer et stort ansvar, da det ofte er netop healeren, der er formidler imellem mennesket  og den åndelige verden . Det er derfor vigtigt, at healeren har en rigtig god kontakt med sig selv og den åndelige verden, og har evnen til intuitivt/clairvoyant at kunne rumme  sjælens dybder og ønsker hos den, der modtager healingen.

Hvis du ønsker det, kan jeg heale dig i forlængelse af en terapeutisk samtale. Dette vil give dig styrke og centrering til den udvikling du måske skal gennemgå, eller styrke til at træffe de valg, du kan være nødt til at gøre.

Telefonkonsultation
Mangler du overblik over et aktuelt problem, eller føler du, at du er kørt fast og mangler et skub videre? Du tilbydes telefonisk clairvoyance og samtaleterapi.

Med clairvoyance som et værktøj vil jeg forsøge at klarlægge din situation, hvad enten det drejer sig om arbejde, økonomi, parforhold eller andre ting.

Telefonisk clairvoyance og samtaleterapi er et alternativ eller supplement til en traditionel konsultation.

Ofte vil det være muligt at få svar på et aktuelt problem i løbet af en kortere telefonsamtale. Da jeg forud for samtalen forbereder mig med kontakt til universet, er det nødvendigt at aftale et bestemt tidspunkt for telefonkonsultationen.